info@solidariete.it

Alimentars

Ciafé aiüt

ALIMENTARS

Mangé é un de nüsc bojëgns primars y ince öna dles majeres spëises por les families. Tles botëghes nominades dessot ciafeste na scafa cun le logo „Cörs dla Val Badia“, olache porsones á cumpré ite spëisa surapró, che te pos te tó para debann.

I confidun che te te toles ci che t’adores y sce te l’adores.

Chëstes é les botëghes che fej para:

 • Alimentari Pescosta, Calfosch
 • Alimentars Kostner, Corvara
 • Despar Zingerle, Corvara
 • Despar da Franz, San Ciascian
 • Sport Tony - Conad City, La Ila
 • Despar Cavallino, Badia
 • Despar, La Val
 • Market Prousch, San Martin
 • Gol Market, Lungiarü
 • Market Winkler, Antermëia
 • Gol Market, Longega
 • Eurospar Trebo, Al Plan
 • L’Apetit, Al Plan

I produc che ne vëgn nia tuc para te botëga, vëgn coiüs adöm n iade al’edema y metüs a desposiziun pro la Bancarela dl mangé (Banco Alimentare) de Badia y San Martin. Ai jará a vigni moda a bëgn de families che á debojëgn.

La Bancarela de Badia é daverta vigni jöbia dales 9:30 ales 10:30, tla Ciasa di Pici basite a San Linert.

La Bancarela por i comuns de Mareo, San Martin y La Val é daverta vigni vëndres dales 9:30 ales 10:30, tl local dlungia la Ciamena dal Guant a Picolin.